ตุลาคม 2, 2023

เข้าใจเพื่อให้เดินเล่นได้ดีขึ้น

เธอเป็นนักเดินทางที่ชอบเดินเล่นในเมืองใหญ่เพื่อชื่นชมความงามของอาคารตั้งแต่เก่าแก่ไปจนถึงทันสมัยที่สุด? คู่มือนี้จะช่วยเขา มันนำเสนอตามลำดับทุกรูปแบบของสถาปัตยกรรม ของมนุษยชาติตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โรโคโคชินโตโกธิคหรือโพสต์โมเดิร์น ... ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดที่จะเป็นความลับ

ค้นพบมัน?สถาปัตยกรรมโดย Jeremy Melvin Eyrolles € 14,90