กันยายน 28, 2022

โจเซฟชื่อแรกสิ่งที่ควรรู้ (ชื่อเด็กชาย)

ชื่อแรก เด็กผู้ชาย ชื่อแรก โจเซฟมาจากภาษาฮิบรู "พระเจ้าจะทรงเพิ่ม" มันได้มาจาก ชื่อแรก ฮิบรูโยเซฟและท่องไปกับแฟชั่นของ ชื่อแรก ย้อนยุคเพื่อกลับสู่ทารกฝรั่งเศส โจเซฟ 25 จาก 50 ชื่อแรก บริจาคมากที่สุดตั้งแต่ 1900

ในพระคัมภีร์โจเซฟเป็นสามีของพระแม่มารีและผู้มีพระคุณของช่างไม้ พันธุ์: Josef, Joséphin, Josy

Josephs เป็นคนที่สุขุมสุขุมเก็บตัวและดูดีมาก โจเซฟเป็นคนมีเหตุผลมีคุณธรรมและมีวิจารณญาณ เขาใช้สติปัญญาในการรับใช้ผู้อื่นและงานของเขา

สุขสันต์วันเกิดให้กับโจเซฟในวันที่ 19 มีนาคม!