พฤศจิกายน 30, 2021

เคนยา: สิงโตฆ่าโดย ... ยาฆ่าแมลง

อย่างน้อยสี่ สิงโต เสียชีวิตในการสำรองของ ประเทศเคนย่าในแอฟริกา พวกเขาเพิ่งกลืนกิน ซาก ฮิปโปโปเตมัสที่สัตวแพทย์พบยาฆ่าแมลงอยู่ภายใน และในท้องของ สิงโต เสียชีวิตปริมาณของสารเคมีนี้สูง ดูเหมือนว่าสิ่งนี้ ยาฆ่าแมลง ก่อให้เกิดความตายจำนวนมากในสัตว์ที่กินซากสัตว์กินพืชเป็นอาหาร

Carbofuran ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามในยุโรปชื่อ (เนื่องจากราคาถูกมาก) ถูกใช้ในเคนยาโดยเกษตรกรสารคดี ประเทศ เคนย่า (พฤศจิกายน 2021)